ubuntu trucs and trics

ubuntu trucs and trics

Open een terminal venster met Ctrl+Alt+T

Handige Ubuntu opdrachten waarmee je informatie kan opvragen van de computer en het besturingssysteem..

Deze opdrachten kan je ingeven in een terminalvenster. Open een terminal venster met Ctrl+Alt+T

Kopieer de regel hieronder Ctrl+C  en plak deze in het terminal venster. Shift+Ctrl +V

virusscanner clamvir ununtu linux

sudo apt -get install clamvir
-----------------------------
sudo freshclam
-----------------------------
clamscan --help

Welke Ubuntu versie staat er op de computer

lsb_release -a

Informatie hardware uitlezen in bios

sudo dmidecode | grep -A3 '^System Information'

Informatie opvragen over de videokaart  in de computer

sudo lshw -c display

Informatie opvragen over de geluidskaart  in de computer

sudo lshw -c sound

Informatie opvragen over de wifi verbinding

iwconfig

Signaalsterkte en ontvangst wifi verbinding controleren.

watch -n1 iwconfig

Computer uitschakelen via de terminal zelfs als er geen grafische omgeving is:

sudo shutdown now -P

Dhcp client toon status ip adres:

sudo dhclient -v

Dhcp client vernieuw ip adres:

sudo dhclient -v =r

opsporen oorzaak slechte wifi verbinding:

dmesg

sudo dmesg --clear

Kanalen wifi verbinding weergeven

sudo iwlist wlan0 scan | grep Frequency | sort | uniq -c | sort -n

Scherm resoolutie veranderen command line toon beschikbare resoluties

xrandr -d :0 -q

Scherm resolutie veranderen command line

xrandr -d :0 --output LVDS --mode 1360x768

Record My Desktop

recordmydesktop --delay 10 --fps 30 --channels 1 --device hw:2 --overwrite -o videofilename

Installeer ffmpeg Ubuntu 14.04 LTS

sudo add-apt-repository ppa:mc3man/trusty-media
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install ffmpeg

ffmpeg hiresolution


ffmpeg -i fileinput.ogv -ar 22050 -b 2048k fileoutput.avi

Installeer pavucontrol


sudo apt-get install pavucontrol

Unmount harddisk

df -h
sudo umount /dev/----drive die je wil unmounten ------


Wissen DVD command line:

sudo lshw -class disk
wodim dev=/dev/cdrom blank=fast
wodim dev=/dev/cdrom image.iso

Menu verdwenen Ubuntu oplossing herstel:

initctl restart unity-panel-service